Velkommen til Indsigt Forlag

Her finder du primært bøger om Enneagrammet og Spiritualitet

Enneagrammets Visdom

Denne bog har siden 2005 været grundbogen for at lære om Enneagrammet i Danmark. Den er skrevet af Don Richard Riso og Russ Hudson, som har været pionerer i udforskningen og udviklingen af Enneagrammet.

Dette er oversættelsen The Wisdom of the Enneagram. Den fuldstændige guide til psykologisk og spirituel vækst for de ni personlighedstyper.

Virkelig god basis bog om personlighedstypologien Enneagrammet.

En grundig gennemgang af Enneagrammet med forskellige sammenhænge og ikke mindst de 9 psykologiske udviklingsniveauer. 

Den er opbygget på en overskuelig måde og er både for den der skal opdage Enneagrammet for første gang og for dem, som vil arbejde dybere med emnet.

Køb den hos din boghandler. Vejl. udsalgspris 298 kr.
EAN  9788799040315

Ni syn på verden

Se verden med nye briller
Skrevet af Jerome Wagner, Ph.D.

Vi ser typisk verden gennem vores egne farvede briller, men vi glemmer ofte at tjekke om brillerne passer. Indimellem har vi brug for at få tjekket om glassene filtrerer verden i overensstemmelse med virkeligheden eller om de forvrænger vores syn. Ni syn på verden beskriver ni måder at se klart på, og hvad der sker når synet bliver sløret. Vores mønstre kan være smidige og tilpasse sig nye omstændigheder eller de kan fastlåses og tvinge virkeligheden ind i de vante rammer. Vi kan enten beholde vores gamle briller eller vi kan opgradere til et klart syn.
Hver brille har
• Et fint punkt, en intuitiv kant som hjælper os til at fokusere og se nogle ting meget klart.
• Et blindt punkt, den del af virkeligheden som ligger uden for vores normale syn (type),  og som vi derfor ikke altid ser så klart.
• Et ømt punkt, et følsomt område hvor vi er særligt sensitive og nærtagende.

Udtalelse:
Jerry Wagner stiller skarpt på Enneagrammet fra en psykologisk vinkel. Hans mange års erfaring som klinisk psykolog, psykoterapeut og konsulent kommer læserne til gode i hans beskrivelser af de ni typer. På en enkel – og indimellem humoristisk måde – fremstiller han de ni typers verdenssyn set gennem forskellige briller. Vi får serveret det sure og det søde og forstår hvad der kan sløre, forvrænge, gøre os blinde, eller få os til at se meget klart når vi forstår, hvad vi som psykologiske væsener er underlagt.
Susanne Povelsen, coach og enneagramtræner, CoachSpirit

Køb bogen hos din boghandler. Vejl. udsalgspris 348 kr.
EAN  9788799040377

Find fødselsdagskagen

Skrevet af Elizabeth Wagele

Bogen for børn (og voksne) fortæller om hvor forskellige vi mennesker er. Det er vigtigt at støtte børn i at opbygge et godt selvværd. Det kan bl.a. ske ved at værdsætte børns forskellige måder at være og tænke på - uanset om det passer ind i den voksnes opfattelse af hvordan man bør være eller ej.

Find fødselsdagskagen fortæller om menneskers forskelligheder. Den er baseret på persontypologien Enneagrammet. En typologi som beskriver ni forskellige måder at være menneske på. Hvert menneske agerer én af de ni typer, og i bogen er typerne repræsenteret ved dyr der går på jagt efter en forsvunden fødselsdagskage.

Det haster med at finde kagen så alle hjælper med - på hver deres måde. Alle vil gerne glæde deres fælles ven, den næsten usynlige Ninosaur, som har fortjent kagen på sin fødselsdag. De ni dyr har hver deres måde at forholde sig til problemet med den forsvundne kage på, og læseren får indtryk af typernes forskellighed på en sjov og indirekte måde. Ninosaur ender med at få nogle betydningsfulde gaver fra sine venner i form af at lære af hver deres personlige kvaliteter.
At forstå de ni forskellige perspektiver handler også om at være rummelig og acceptere at alle mennesker ikke er ens i deres tankegang.

Bogen er den første børnebog om Enneagramtyperne på dansk. Den er velegnet til højtlæsning for små børn (3-6 år). Større børn (7-10 år) kan selv læse bogen. Børnehaver og skoler kan bruge bogen som et godt indslag til dialog om forskellige væremåder.

Køb bogen hos din boghandler. Vejl. udsalgspris 128 kr.
EAN  9788799040391

Succes på arbejdet

Skrevet af Ginger Lapid-Bogda, Ph.D.

***** Berlingske Karriere 9. maj 2007

Amerikansk bestseller "Bringing Out The Best in Yourself at Work" af Dr. Ginger Lapid Bogda er udkommet på dansk under titlen Succes på arbejdet - effektiv udvikling med Enneagrammet.

I bogen kobler Dr. Lapid Bogdas sin omfattende viden om organisationsudvikling med Enneagrammet.

Bogen giver indsigt i de 9 Enneagramtypers strategier indenfor områderne kommunikation og feedback, konfliktløsning, teamarbejde samt ledelsesudvikling, og giver praktisk anvendelige indsigter til såvel ledere som ansatte. 

Bogen er et godt og illustrativt billede af Enneagrammets udbredelse indenfor forretningsverdenen og rammer plet i det fortsat stigende behov for redskaber til varig transformation og udvikling.


Køb den hos din boghandler. Vejl. udsalgspris 298 kr.
EAN  9788799040322

Enneagrammet - kort og godt

Skrevet af Susanne Povelsen

Enneagrammet - kort og godt er en introduktionsbog der på en enkel og overskuelig måde indfører læseren i de mest grundlæggende ideer i Enneagrammet.

Modellen beskriver hvordan vi hver især er drevet af en af de ni personlighedstypers verdenssyn og giver en karakteristik af de mest betegnende træk for hver type. Bogen er særdeles velegnet til at danne sig den første fundamentale viden om typologien, herunder anvendelse, oprindelse og ide om de enkelte typers udfordringer.

Styrken ved denne bog er at den er letlæst og kortfattet. Det betyder naturligvis også at den ikke går i dybden i en ellers meget omfattende persontypologi, men for mange vil være netop den smagsprøve der skal til, før de går i gang med den mere omfattende litteratur om emnet.

Køb bogen hos boghandleren. Vejl. udsalgspris 125 kr.
EAN  9788799040339

Rejsen ind i nuet

Skrevet af Leonard Jacobson

Rejsen ind i nuet er en af de sjældne bøger som kan forvandle vores liv og løfte os op på et helt nyt bevidsthedsplan.

Leonard Jacobson guider klart og tydeligt læseren på vejen til en opvågnen der fører til befrielse fra fortidens smerte og begrænsninger og ind i nuets glædesfyldte og grænseløse verden. Bogen viser på en enkel måde hvordan vi stilner sindet og bliver fuldt nærværende og vågne over for det sande liv.

Det vigtigste aspekt ved denne bog er dog måske forfatterens enestående indsigt i sindets og egoets natur. Han beskriver detaljeret egoets modstand mod nærvær i nuet som den største forhindrig for vores opvågnen og hvordan vi enkelt og effektivt kan overvinde den modstand.

Han giver os indsigt i de dybeste spørgsmål som vi er nødt til at forholde os til hvis vi virkelig vil friheden. Han taler om sjælens rejse på e måde som sætter hele vores eksistens i perspektiv og forvandler problemer og vanskeligheder til muligheder for at vågne op.

Hver side i denne bog afdækker en lille del af mysteriet. Det er som at følge et kort hvor vejen på rejsen til nuet bliver tegnet ind.

Køb den hos din boghandler. Vejl. udsalgspris 248 kr.
EAN  9788799040360

Indsigt Forlag - Karl Andersens Vej 4, 3210 Vejby - info@indsigtforlag.dk - tlf 29724112 - cvr 20578076